Kostenverhaal

Kostenverhaal

Gemeenten hanteren vaak faciliterend grondbeleid waarbij ontwikkelaars worden aangezet tot zelfrealisatie. Structuurvisies en exploitatieplannen zijn middelen om binnen de huidige Wet Ruimtelijke Ordening gemeentelijke kosten te verhalen. Planmaat beschikt over de kennis en ervaring om voor u het kostenverhaal binnen uw project of gemeente te organiseren.

In de Omgevingswet wordt de mogelijkheid voor kostenverhaal voor gemeenten verder uitgebreid. Organische ontwikkeling zorgt voor uitdagende vormen van flexibel kostenverhaal. Mogelijkheden als een gebiedsfonds om integraal kosten te verhalen bieden meer flexibiliteit voor zowel de gemeente als ontwikkelende partijen. Planmaat heeft bij diverse pilotprojecten ervaring opgedaan hoe binnen de nieuwe Omgevingswet het kostenverhaal vorm kan krijgen. Graag adviseren wij u bij de nieuwe en bestaande vormen van kostenverhaal.

Kostenverhaal