Planoptimalisatie

Planoptimalisatie

Soms is een goed plan niet goed genoeg en heeft u behoefte aan een (bewezen) beste plan. Planmaat is uniek in Nederland als het gaat om het toepassen van optimalisatietechnieken in reken-tekenprocessen. In onze rekenmodellen geven we per planelement aan, binnen welke grenzen het ontwerpresultaat moet vallen. Vervolgens kunt u kiezen naar welk aspect moet worden geoptimaliseerd. Denk bijvoorbeeld aan maximaal financieel resultaat, optimale woningdifferentiatie of maximale waterberging. Op grond van het gestelde doel berekent het model binnen de randvoorwaarden de optimale mix van planelementen.

Deze aanpak is uitermate geschikt om complexe ontwerpopgaven met veel partijen en disciplines te stroomlijnen en versnellen. Onze kracht zit daarbij in het overzichtelijk en begrijpelijk presenteren van zeer complexe materie. De methode van planoptimalisatie gee

Planoptimalisatie