Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling

Met de toegenomen vraag naar duurzame oplossingen raken vastgoed en gebiedsontwikkeling nog meer verweven. In de realisatiefase beïnvloeden duurzaamheidsmaatregelen de stichtingskosten, verkoopwaarden en vaak ook de inrichtingskosten van het openbaar gebied. De grootste impact vindt echter plaats tijdens de gebruiksfase met lagere energie-en onderhoudskosten.  Om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken geeft Planmaat inzicht in de verdeling van de lusten en lasten over alle direct betrokken partijen in zowel de aanleg- als gebruiksfase.    

Duurzame gebiedsontwikkeling