Exploitatieplan

De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) vereist dat gemeenten al in een vroeg planstadium de financiële consequenties van een project voor alle betrokken partijen inzichtelijk kunnen maken. De bijbehorende grondexploitatiewet biedt gemeenten de mogelijkheid om kosten te verhalen op grondeigenaren en locatie-eisen te stellen bij ruimtelijke gebiedsontwikkelingen. Planmaat beschikt over de ervaring om een exploitatieplan op te stellen.

Ruim voor de invoering van de nieuwe Wro zijn we aan de slag gegaan met het inzichtelijk maken van de financiële consequenties voor alle partijen in een gebiedsontwikkelingstraject. Daarnaast zijn we betrokken bij de implementatie van de grondexploitatiewet bij diverse gemeenten. Deze wet verplicht gemeenten kosten te verhalen op ontwikkelaars in het gebied. Als het sluiten van een anterieure overeenkomst niet lukt, moet bij het bestemmingsplan een exploitatieplan worden opgesteld. Hierin wordt de kostentoedeling naar de betrokken partijen volgens de regels van het exploitatieplan vastgelegd. Planmaat levert alle benodigde input voor een dergelijk exploitatieplan. Daarbij werken we altijd met flexibele modellen, zodat u steeds snel inzicht heeft in de financiële consequenties van wijzigingen in de uitgangspunten.


Voorbeeldproject(en):
Locatie Valkenburg
Delft - Standaard exploitatieplan