Overig/Planeconomie

Het nemen van degelijke financiële beslissingen binnen een locatieontwikkeling staat of valt met de kennis en kunde van het ontrafelen van de complexiteit van een project. Hier schuilt nou juist de kracht van Planmaat in. Door het koppelen van cijfers aan beelden en heldere rapportages maken wij complexe financiële project voor iedereen begrijpelijk. Een must voor wanneer u de projectopdrachtgever wilt rapporteren over de voortgang van het project, of wanneer u de projectfinanciën wilt beheersen en bewaken.

Planmaat heeft een ruime ervaring met het ondersteunen en/of tijdelijk vervangen van planeconomen binnen gemeenten. Deze ervaring is opgedaan binnen zowel grote als kleine gemeenten. De diversiteit zorgt ervoor dat we vaak een verfrissend geluid binnen uw organisatie kunnen laten klinken. Naast het inzichtelijk maken van de financiële haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen en het bewaken van grondexploitaties kunnen we u ondersteunen door het uitvoeren van risicoanalyses of door de fasering van een project visueel in kaart te brengen.

Om onze kwaliteit en uw continuïteit te borgen zijn bij Planmaat altijd twee adviseurs betrokken bij een project. We zijn zeer goed op elkaar ingespeeld, zodat we waar nodig projecten snel van elkaar kunnen overnemen.


Voorbeeldproject(en):
Haarlemmermeer planeconomie