Planoptimalisatie

Soms is een goed plan niet goed genoeg en heeft u behoefte aan een (bewezen) beste plan.

Planmaat is uniek in Nederland als het gaat om het toepassen van optimalisatietechnieken in reken-tekenprocessen. In onze rekenmodellen geven we per planelement aan, binnen welke grenzen het ontwerpresultaat moet vallen. Vervolgens kunt u kiezen naar welk aspect moet worden geoptimaliseerd. Denk bijvoorbeeld aan maximaal financieel resultaat, minimale roodontwikkeling in groen of maximale waterberging. Op grond van deze randvoorwaarden berekent het model de optimale mix van planelementen. Deze presenteren we niet alleen getalsmatig, maar ook grafisch.

Onze aanpak is uitermate geschikt om complexe ontwerpopgaven, waar veel partijen en disciplines bij betrokken zijn, te stroomlijnen en versnellen. Onze kracht zit daarbij in het overzichtelijk en begrijpelijk presenteren van zeer complexe materie. Waar mogelijk maken we daarbij gebruik van visualisaties. Onze benadering geeft niet alleen inzicht in sturingsmogelijkheden, maar is ook een goed wapen om vastgelopen ontwerpprocessen weer vlot te trekken.


Voorbeeldproject(en):
Delft - Spoorzone