Rekenen en tekenen

Om te komen tot een realistisch en haalbaar plan is het belangrijk dat projectleider en bestuurders voortdurend inzicht hebben in de sturingsmogelijkheden van een project.

Onze rekenmodellen bieden daartoe alle mogelijkheden. Door te 'draaien aan de knoppen' heeft u voortdurend inzicht in de consequenties van diverse varianten en scenario's, zonder dat het nodig is varianten uit te tekenen. Het resultaat geeft nieuwe input aan het ontwerp. Zo ontstaat een optimale wisselwerking tussen het ontwerp enerzijds en de financiële randvoorwaarden anderzijds.

De grote kracht van dit proces van rekenen en tekenen is de eenvoudige weergave van een complexe ontwerpopgave. Dat maakt het voor projectleider én bestuurders mogelijk de materie goed te doorgronden en gefundeerde beslissingen te nemen.


Voorbeeldproject(en):
Almere Schaalsprong
Bloemendalerpolder