Risicoanalyse

Risicoanalyses als sturingsmiddel. Wij zien daar kansen. Doordat in ruimtelijke ontwikkelprojecten veel geld omgaat, kunnen tegenvallers, niet ondenkbaar in deze tijd, grote gevolgen voor de gehele gemeente hebben. Goed risicomanagement biedt de kans de financiële risico's van projecten en gemeenteportefeuilles te beperken en kansen te benutten.

Een goede risicoanalyse
Goed risicomanagement staat of valt met een goede risicoanalyse. De analyse begint met het benoemen van risico's. Benoemen biedt houvast voor het beheersen van de risico's. Ook daagt het uit tot nadenken over het voorkomen van tegenvallers en het minimaliseren van nadelige effecten. Beheersmaatregelen kunnen concreet worden gemaakt.

Het op uniforme wijze identificeren en kwantificeren van risico's helpt om helder en realistisch te communiceren over projecten. Deze open wijze van communiceren geeft draagvlak voor een project en bevordert snelle besluitvorming over keuzes tussen projecten en maatregelen binnen projecten.

Planmaat stelt, samen met u, een risicoanalyse op die m''r is dan een kale opsomming van risico's. In overleg met alle betrokkenen verzamelt Planmaat de benodigde gegevens. Vervolgens brengen we de gevoeligheden en risico's helder in beeld.

Een goed advies over de financiële vertaling van een risicoanalyse is lastig. Daarom ondersteunen wij u graag bij het zoeken naar de beste antwoorden op vragen als: moet er per project een risicoreservering worden getroffen of wordt het een gemeentelijke risicovoorziening? Hoe hoog moet de voorziening zijn? Leidt het vertragen of stopzetten van een risicovol project tot een beter beheersbaar portfolio? Wij zorgen ervoor dat u met goed doortimmerde analyses en adviezen met vertrouwen de risicoanalyse kunt terugkoppelen naar uw bestuurders en naar de werkvloer.

Planmaat is gespecialiseerd in begrijpbaar en bestuurbaar maken van complexe materie. Om de risico's van projecten scherp in beeld te krijgen bieden wij u een heldere methodiek op maat. Voor de financiële vertaling maken we gebruik van de door ons ontwikkelde Risicowijzer met Monte Carlo Simulaties.

Graag delen wij ook onze kennis en ervaring over risicoanalyses, zodat u de werkwijze in het vervolg zelfstandig kunt toepassen in uw projecten. Zo hebt u de zekerheid van een goed opgezet proces dat door uzelf verder ontwikkeld kan worden.


Voorbeeldproject(en):
Nieuwkoop risicoanalyses
Braassemerland